Välkommen på medlemsmöte den 9 maj kl 18.30

Nu är det dags att utveckla verksamheten i Västerås Flygklubb. Styrelsen har tillsammans med några aktiva klubbmedlemmar arbetat fram förslag på olika utskott som kommer att startas upp under våren. Vi önskar därför att du som medlem kommer till klubben den 9 maj kl 18.30. Där kommer även budget att presenteras och några styrelsebeslut som kan komma att öka din flygning under sommaren.

Välkommen hälsar Styrelsen