Styrelsen för verksamhetsår 2024

Ordförande
Jakob Granström
070-542 44 77
ordf.vfk@gmail.com

Vice ordförande
Marcus Johansson
070-993 21 10
mj_1971@hotmail.com

Sekreterare
Flyglärare
Sebastian Soltani
070-374 59 85
sebastian.soltani@gmail.com

Kassör
Johan Hultén
johanhulten@yahoo.se

Ledamot
Ola Nykvist
070-340 53 45

Suppleant / skolchef
Flyglärare
Stefan Lindh
073-672 87 87
stefanbl@hotmail.com

Suppleant
Daniel Kressin
073-055 37 77
d.kressin@hotmail.com

Motorflygchef
Benni (Benedikt) Olafson