Anmälan bullerstörning

Vi aktörer på Johannisbergs flygplats eftersträvar att inte störa och ha en god dialog med våra omkringliggande grannar. Det kan hända att du ändå känner dig störd av flygplan som inte följer de publicerade rutterna för in och utpassering till fältet.

För att underlätta för oss att kontakta respektive pilot om någon har blivit störd så vill vi gärna få in så
mycket information om störningen. Genom att fylla i nedanstående formulär så kan fältkommittén försöka spåra och kontakta den berörda piloten.