Klubbens flygskola

Är du sugen på att flyga själv?

VFK anordnar utbildning till privatflygarcertifikat som berättigar dig att flyga, under bra väderförhållanden, i stort sett var och vart du vill i världen.

Skolningen/utbildningen är uppdelad i en teoridel och en praktikdel. Teorin läser du som schemalagd undervisning i klassrum på kvällstid, två kvällar i veckan under totalt 24 veckor. Den praktiska utbildningen är individuell och du genomför den på de tider som du och din lärare kommer överens om. Teoristudierna bör varvas med praktik.

För att påbörja teoristudierna krävs att du anmäler dig till kursen (se fliken PPL/LAPL) och du kan påbörja teoristudierna kontinuerligt under året. 

Under fliken PPL/LAPL ser du aktuellt schema för årets teoriutbildning. 


Vad är skillnaden mellan PPL och LAPL
När man tänker på flygcertifikat, tänker man kanske i första hand på ett PPL (Private Pilot Licence) men nu finns även ett alternativt certifikat LAPL (Light Airplane Private Licence), framtaget av EASA. Det är lite billigare och med några färre behörigheter för den som inte tycker sig behöva ett PPL.
Nedan finns ett försök att reda ut de viktigaste skillnaderna.

Utbildning
Teori: ingen skillnad.
Praktik:
PPL:     45 timmars flygträning. 10 solo timmar varav 5 ska vara distansflygning (flyga 150 Nm och landa på två andra flygfält än utgångsfältet).
LAPL:   30 timmars flygträning. 6 solo timmar varav 3 ska vara distansflygning (flyga 80 Nm och landa på ett annat flygfält än utgångsfältet).

Behörigheter
PPL:      Grund för att vidareutbilda sig till kommersiell pilot eller instruktör.
LAPL:    Flyga VFR (Visuella flygregler) under dager, samt i mörker om man är behörig.
            Ta med max 3 passagerare på enmotoriga landflygplan med max startvikt 2000 kg.
            Medföra passagerare 10 flygtimmar efter godkänd uppflygning.
            Flyga i Europeiskt luftrum.

Medical
Längre intervaller mellan läkarkontrollerna beroende på ålder.
Se denna länk från KSAK som uppdateras efterhand om regelverket justeras.
http://ksak.se/wp-content/uploads/2016/01/KSAK_LAPL-guide.pdf

För mer information, kontakta
skolchef Stefan Lindh på 073-672 87 87 stefanbl@hotmail.com
eller
utbildningsansvarig för VFK, Bertil Ström 0739203509  bertil.strom@hotmail.com