FAQ – flygutbildning

Nedan kommer svaren på några vanliga frågor.

Hur blir jag pilot?
Privatflygcertifikat (PPL) är den första behörigheten du måste ta oavsett om du har tänkt att flyga för nöjes skull eller kommersiellt på ett flygbolag. För att få sitt PPL krävs att man har fullgjort en flygutbildning som tillhandahåller PPL träning. Utbildning bestås av teori (4 mån, 2 kvällar i veckan) värvat med flygning (minst 45 h). För att få börja flyga krävs att du har fått ett elevtillstånd (lämplighetsintyg) från Transportstyrelsen. Den teoretiska delen avslutas med ett teoriprov för transportstyrelsen och innan du får ut ditt PPL ska du visa dina praktiska färdigheter som pilot inför transportstyrelsens kontrollant.

Hur mycket kostar det att ta flygcertifikat?
Kostnaden beror naturligtvis på hur många flygtimmar du behöver innan uppfygning, men om du klarar av utbildningen på stipulerade minimum hamnar kostnaden på c:a 100000 kr.

Finns det anledning att ta certifikaten, behörigheterna stegvis om man har målsättning att bli trafikflygare?
Idag är det ganska svårt att få jobb som yrkespilot direkt efter en genomgången flygutbildning. Därför bör man överväga sitt beslut om hur man ska utbilda sig. Med den s.k. modulvägen har man en chans att få en inblick i flygbranschen och samtidigt träffa många likasinnade som antingen flyger inom jobbet eller bara för nöjes skull, men alla har flyg som stort intresse. Dessa personer har ofta många erfarenheter att dela med sig av. Efter varje steg man genomgår har man möjlighet att känna efter vad man vill med flyget i fortsättningen. En stor fråga är naturligtvis den ekonomiska. Kom ihåg att flygning ska vara roligt och med ett stort lån för att finansiera sin utbildning missar man lätt den biten. Tar man modulvägen har man ofta chans att jobba samtidigt och på så sätt finansiera sin utbildning. Kommer man in på en statligt finansierad flygutbildning är dock det mesta betalat från början. En rekommendation är att höra sig för bland tidigare flygelever och besöka olika flygskolor, för att få så bra bild som möjligt över sin framtida utbildning.

Vilka ämnen läser man under PPL/LAPL-teorin?

  • Flygningens grundprinciper – hur planet kan flyga
  • Luftfarttyg generellt – hur planet är uppbyggt
  • Prestanda och färdplanering – prestandaberäkningar på en flygning från start till landning
  • Mänskliga faktorn – människans förutsättningar och begränsningar
  • Meteorolgi – lära sig tolka väder på ”papper” och på ”himlen”
  • Navigation – kunna ta sig från A till B
  • Flygoperativa procedurer – regler
  • Luftfartsystemet och flygsäkerhetsstandard – regler
  • Kommunikation – radiobehörighet

Vad lär man sig under den praktiska delen?
Först lär man sig att manövrera flygplanet i ett s.k. övningsområde i flygplatsens närhet.Sedan tar man med sig den kunskapen till flygplatsen och lär sig att starta och landa. När det är klart är det dags för den första ensamflygningen utan lärare, först i trafikvarvet sedan i längre och längre från flygplatsen, genom att navigera med visuella hjälpmedel. I slutet av utbildningen ingår att öva, tillsammans med lärare, på att flyga enbart med hjälp av instrumenten.
Den praktiska delen består av minst 45 h varav ungefär 10 timmar ensam i flygplanet.

Vad får man göra med ett privat flygcertifikat, PPL?
Med PPL har du möjlighet flyga enmotoriga flygplan i stort sett var du vill i världen.
Du har också möjlighet att hyra flygplan, såväl i Europa där de använder samma certifikat som i Sverige (JAR-FCL) som i många andra länder. I USA är det ganska lätt att konvertera sitt PPL till landets motsvarande certifikat, vilket krävs för att hyra flygplan/flyga.
Har du egen firma kan du eventuellt använda ditt certifikat för tjänsteresor, men du får inte transportera passagerare/varor och ta betalt för tjänsten som pilot.

Finns det möjligheter att komplettera sitt PPL?
Efter utbildningen har du möjlighet att komplettera ditt certifikat med bl a mörker- och instrumentbehörighet.