Brandflygsgruppen

En liten gnista i en torr skog kan snabbt utveckla sig till en stor skogsbrand.

Västerås Flygklubb har sedan 2012 genomfört skogsbrandbevakning på uppdrag av Länsstyrelsen Västmanland. 

Skogsbrandbevakning med flyg är ett billigt och effektivt sätt att upptäcka bränder i skog och mark, innan skadan hunnit bli alltför stor. Upptäckta bränder rapporteras via radio (RAKEL) direkt till SOS Alarm och brandkåren.

Bränders utbredning syns bättre från luften än från marken, så ofta blir vi engagerade för att hjälpa till med ledning av utryckningsfordon. Flygförare och spanare kan då anvisa lämpliga vägar för brandkåren att ta sig fram till brandhärden, och även föreslå lämpliga vattendrag dit slangar kan dras.

Har du frågor om brandflyg är du välkommen att kontakta Allan Ahlfors på
​tel 070-581 51 41.