Flygfältet

Är Ni inte baserad på fältet och tänker flyg hit, måste Ni anmäla innan (PN).
För gästande helikoptrar, flygplan över 2 ton, flermotoriga flygplan samt flygplan med
bullervärde överstigande 75 db(A) enligt miljövärdighetsbeviset gäller PPR.

Anmälan till PN/PPR görs här!

(C) Copyright https://www.pilotshop.se/

Johannisbergs flygfält är beläget i de sydvästra stadsdelarna av Västerås. Positionen är 593436 N, 163024 E , 4.6km SW Västerås, 8 M ö h.

Vi har en asfaltbana och ett stråk: 23-05. De är 850 meter långa. Det finns också ett grässtråk: 16-34. Ring för fältkontroll om du tänker landa stråk 16-34. Vi tillämpar vänstervarv vid bana/stråk 23 och högervarv till bana/stråk 05

Start-landningsövningar för icke baserade flygplan är tillåtna endast:
vardagar 9-18 LT
lördagar/söndagar 10-16 LT

Undvik bullerkänsliga områden runt flygfältet (se skiss för flygvarvet).

Förutom motorflyg förekommer också livaktig fallskärmshoppning, segelflyg och modellflyg.

Screenshot

Flera helger under sommarhalvåret används fältet för andra aktiviteter,
t ex dragracing eller bilträffen ”Västerås Summer Meet”. Detta påverkar ofta tillgängligheten för oss flygare. Kontrollera i NOTAM om det är bilar eller flygplan på fältet! 

Besökande flygplan är välkomna. Ingen landningsavgift. Se ovan för PN/PPR.

​OBS: från den 2 maj 2021 har vi enbart UL-bränsle 91 till försäljning.

Flygvarvet
Radiofrekvenser:
Johannisberg Radio: 123.650
Västerås TWR: 130.605

Johannisbergs flygfält ESSX är ATZ men ligger under Västerås CTR.

Undvik överflygning av rödmarkerade områden, som är mycket bullerkänsliga.