Anmälan PN/PPR

Är Ni inte baserad på fältet och tänker flyg hit, måste Ni anmäla innan (PN).
För gästande helikoptrar, flygplan över 2 ton, flermotoriga flygplan samt flygplan med
bullervärde överstigande 75 db(A) enligt miljövärdighetsbeviset gäller PPR.

Anmälan gör du genom att fylla i nedanstående uppgifter.