Ändring i teorischema

OBS! Ändring i kurs schemat avseende PPL/LAPL/UL teoriutbildning.

Första ämnet AGK, som i schemat skulle gått vid fem tillfällen mellan 4-18 september,
har flyttats och kommer att ske vid två tillfällen.

Del 1: 10 september kl. 09:00-17:00
Del 2: 17 september kl. 09:00-17:00

I övrigt är Kurs schemat oförändrat.

Med vänlig hälsning
Bertil