Modellflyg

Inom Västerås Flygklubb finns det även en modellflygsektion.
För mer info kontakta

https://www.vfkmodellflyg.se/

Ordförande Ove Andersson 070-2228896