SE-GCG PA18-150

SE-GCG ägs och drivs av Västmannaflyg men står till förfogande för klubbens medlemmar och kan bokas på samma sätt som övriga flygplan efter man blivit utcheckad på den. Kontakta flyglärare Stefan Lindh för hjälp med utcheckning (se under ”Börja flyga/Kontakter skolning” för kontaktuppgifter)

Trots att Cuben en gång tillverkades för att vara ett lättfluget plan, anses den idag var svårflugen p.g.a. att den har sporrhjul. Därför måste du, om du inte flugit tre starter under de senaste 90 dagarna, flyga med lärare/instruktör innan du får flyga den själv.

PA18-150, supercub är ett av världens mest tillverkade plan. Till i dag har ca 40 000 st Cubar tillverkats. Ett måste för dig som vill segelflygbogsera! Klubben kan ordna utbildning till bogserbehörighet.

Motor: Lycoming O-320 150 hk
Säten: 2
Spännvidd: 10,76 m
Tom Vikt: 363 kg
Max Vikt: 681 kg
Bränsle: 136 liter
Bränsleförbrukning: 28 l/h
Marschhastightet: 80 knop
Stall hastighet med klaff: 37 knop