Priser

Timpriser för våra flygplan
​Gäller från 01/01 2022

Flygplanshyran betalas in efter flygningen till BG 150-6617. Debitering sker enligt tachotid som loggas i flygplanets resedagbok samt i myWeblog. Flygklubben reserverar sig för eventuella ändringar i priserna under året om tex bensinpriset skulle komma att höjas. 

FlygplanNormalRabattprisSkolprisSärpris
SE-MIA (C-172 med G 1000)1700155024501880
SE-KMI (P-28-161)1490134022401670
SE-KML (P-28-161)1490134022401670
SE-ILO (PA28-161)149013401670
SE-GCG (SuperCub)1600145023501780

Räknar du med att flyga mer än 16h 40min under ett år lönar det sig att betala in en årlig rabattavgift på 2500 kr, vilket ger 150 Kr rabatt/timme (se ”rabattpris”). Rabatten gäller dock inte retroaktivt.

Gästmedlem betalar ”särpris” då denne flyger något av klubbens flygplan.