Tävlingsprogram för 2013

Nu finns det ett nytt tävlingsprogram ute.
Det ligger under Flygklubben- Tävling – Tävling.
Alla landningsträningar kommer att redovisas i Rikslandningstävlingen,där alla klubbar i Sverige deltar.
Du kan själv titta på KSAK:s hemsida där du ser alla resultat.
I aktivitetstävlingen placerade sig VFK 2012 på en andra plats av 14 deltagande klubbar.

Med vänliga hälsningar
Pär Ekman