Reparation av banbelysningen är på gång

Under andra hälften av september pågår arbete med att reparera/byta ut banbelysningen på bana 05/23. Tills vidare gäller att den är US, men vi hoppas kunna få igång den igen i månadsskiftet.