Power Meet på Johannisberg

Om det skulle ha undgått någon är det Power Meet till helgen och fältet är därför stängt from
ons (4/7) till sön (8/7). Våra plan har därför omgrupperat till Hässlö. 
På Hässlö pågår det även asfalteringsarbete av banan, var därför observant på informationen
som ges i NOTAM!