Närmsta anhörig

En liten påminnelse…
Alla som flyger i Västerås flygklubb ska fylla i närmsta anhörig i myweblog (under inställningar).
Har du inte redan gjort det- gör det!
Skulle det ske en incident av någon form och om någon önskar få en kommentar kring detta hänvisa då till vår ordförande Mikael Boström.