Kommande klubbaktiviteter fram till sommaren

Nu är programmet klart fram till midsommar och förutom det tidigare aviserade besöket på Hässlö (Tornet och Flygmuseet) den 31 mars kan du, i april, bl.a. ta del av:
Tävlingsinformation – på klubben onsdag 3/4 kl. 18:30
Landningsträning – på klubben lördag 6/4 kl. 10:00
Grundkurs Garmin 1000 samt teknisk kurs C172S, för klubbens medlemmar, på klubben 6-7/4 (heldagar). Föranmälan till claes172@gmail.com
Repetitionskurs Garmin 1000 på klubben tisdag 9/4 kl. 18:30
Workshop om flygsäkerhetsfrågor på klubben tisdag 23/4 kl. 18:30

Lördag 27/4 har vi vårens städdag. Boka redan nu in den i kalendern.

​För fullständigt program se filen här nedan och/eller konsultera kalendariet, här på hemsidan.