Årsmötet 2021 har senarelagts

Med anledning av den pågående pandemin och begränsningar vad gäller aktiviteter där man fysiskt träffas har styrelsen beslutat att skjuta fram årsmötet 2021 till den 23 maj kl. 10:00.
Ett alternativ skulle vara att hålla mötet digitalt men eftersom årsmötet är medlemmarnas möjlighet att utöva sin demokratiska rätt anser styrelsen att det är bättre att skjuta fram årsmötet till en tidpunkt då det, vid behov kan hållas ute.
Sedvanlig kallelse kommer att sändas ut i god tid innan mötet.