Västerås Flygklubb i Siljansnäs 5-12 maj

Klubben har bokat KSAK:s stuga. Den ligger i Airparken i direkt anslutning till Siljansnäs flygplats. Preliminärt kommer vi att ha följande program:
5-6 maj: (lördag-söndag) Klubben anordnar navigerings och tränings/tävlingsaktiviteter med Björn Rosenqvist och Pär Ekman. Programmet blir nån form av teoretisk uppstart och därefter navigeringsträning. 
7-10 maj: (måndag-torsdag) Våra flyglärare med PPL elever planerar intensivskolning under några dagar. För den som känner sig ringrostig och vill köra några avrostningspass med lärare är detta är ett bra tillfälle att hänga på.
10-11 maj: (Kristi himmelshelgen torsdag-fredag) Styrelsen håller sitt möte samt flyger på plats. 
10-12 maj: (Kristi himmelshelgen torsdag-lördag) Öppet för klubbmedlemmar att komma och flyga i ”okänd” miljö. Vi packar ihop och återvänder till Västerås under lördag eftermiddag.
​För mer information och för att anmäla dig, kontakta ordförande Jakob Granström.