Västerås Flygklubb blir 80 år i år!

Nu har vi bildat et festkommitté, för att ta fram ett program för flygklubbens 80-årsjubiléum. Vi kommer att bjuda in till flygdag och fest i slutet av augusti 2015 och återkommer löpande med information om hur den kommer att se ut. Har du idéer för genomförandet av en jubiléumsdag? Har du gamla fotografier eller dokument från flygklubbens ”barndom”? Vill du vara med och arrangera festligheterna? Kontakta ordförande Camilla Mattsson.