Vårens program har nu startat på allvar

Vi har haft några tisdags-klubbkvällar under januari, men kommer nu att testa två klubbkvällar på torsdagar i februari. Den 6/2 ska vi, på begäran, diskutera hur man förbereder sig på bästa sätt för utlandsflygning. Programmet den 13/2 är ännu inte spikat – var gärna med och påverka vad vi ska ta upp! Vi kommer sedan att utvärdera om klubbkvällarna ska ligga kvar på torsdagar eller om vi ska flytta tillbaka dem till tisdagar.

Flygskolan är igång med sin teoriutbildning på måndags- och torsdagskvällar. Är du intresserad av att haka på? Kontakta Bertil Ström (kontaktuppgifter finns under fliken ”Utbildning”.

I april kommer tävlingsprogrammet igång med landningstävling men också med navigation. I samband med den/de första riksnav-tävlingarna kommer vi att ha korta introduktionskurser i tävlingsnavigering.Se programmet under fliken ”Tävling”.

Ytterligare aktiviteter är planerade, men ännu inte spikade. Håll utkik här och på FB.