Uppdatering med hänsyn till det rådande Corona-läget

Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens anvisningar och rekommendationer, vilket innebär att deltagande i, eller anordnande av läger och/eller tävlingar på nationell och internationell nivå ställs in tills vidare. Lokala arrangemang kan däremot genomföras. Eftersom tävling inom motorflyg sker på individnivå bedömer vi det för tillfället som möjligt att genomföra våra planerade rikslandnings- och riksnavigationstävlingar. Se datum i kalendariet, och under fliken ”Tävling”.