Tekniskt prov Cessna 172

Nu finns det ett tekniskt prov att skriva för vår nya Cessna!
Efter att du genomgått en G1000 kurs fyller du i det tekniska provet som du finner under Utbildning och Dokument. Detta lämnas sedan till den instruktör som du avser göra din utcheckning med.
Fly safe!