”Take off” (eller ”kick-off”) för flygsäsongen 2019

För att fortsätta utvecklingen av Västerås Flygklubb och för att planera klubbens verksamhet under 2019 träffas vi i klubbhuset på Johannisberg söndag den 20 januari kl. 10. Vi kommer att arbeta med olika teman och en indelning i olika grupper sker efter intresse. Följande teman ser jag som aktuella att jobba med och målet med dagen är, att förslag på mål och aktiviteter presenteras innan vi avslutar.
1) Tävling och träningsverksamheten under 2019
2) Klubbens skolverksamhet under 2019
3) Fortbildning / vidareutbildning av klubbens piloter 
4) Större klubbträffar/aktiviteter under 2019
5) Underhåll/åtgärder på klubbens flygplansflotta
6) Åtgärder på klubbhus och hangar under 2019
7) Aktiviteter för att främja sportflyget i Västerås ( Mål enligt klubbens stadgar) 

Om det finns förslag på andra teman att arbeta med är jag såklart öppen för ändringar av agendan.

Klubben bjuder vid detta tillfälle alla deltagare på lunch.

Väl mött till en intressant dag och med förhoppning om bra uppslutning.

Välkomna!
Jakob Granström