​Sugen på att göra en lite längre flygning i sommar?

Söndagen den 26 juni planerar vi att genomföra en klubbflygning med KMI, KML, ILO och MIA till Visingsö, Sandvik på Öland (där vi äter lunch) och Stegeborg. Eventet är naturligtvis till för alla, men vänder sig alldeles speciellt till piloter som känner sig osäkra på att göra en lite längre flygning på egen hand. En klubbflygning innebär att vi planerar (och genomför) flygningen tillsammans – dvs delar på ansvaret – och det kommer att finnas en erfaren pilot i varje flygplan. Vi kan vara 2-3 piloter i varje flygplan och eventuellt kan en ”passagerare” följa med, i mån av plats.

Är du intresserad? Anmäl dig då till undertecknad på annso.tersmeden@gmail.com
Ett planeringsmöte kommer att äga rum på klubben veckan innan flygningen.

Med förhoppning om god anslutning
Ann-Sophie Tersmeden