Reviderad Drifthandbok

Nu har drifthandboken blivit reviderad.
Dokumentet ligger som en PDF under fliken Utbildning och Dokument.

Med vänliga hälsningar
Leif Nordstrand
Fältkomitten