​På tisdag den 14 juni

På Tisdag den 14 juni kl 18.00 kommer Flygteoriskolan till oss och informerar om vidareutbildning efter att man tagit sitt PPL eller LAPL 
Samma kväll har vi även Landningsträning!