Ny ordförande

Vår ordförande Mikael Boström har annonserat att han önskar ägna mer tid åt utbildningsfrågor i klubben. Vid årsmötet beslutades därför att Dennis Streltzer kommer att axla ordförandeskapet.
Vi är många som tackar Mikael för hans mycket goda arbete i styrelsen, speciellt för hans förmåga till nytänkande, förmåga att skapa struktur och för hans förmåga att få olika människor att känna samhörighet. Mikael kommer även i fortsättningen att deltaga som adjungerande i styrelsen- då i rollen som utbildningsansvarig.
Dennis Streltzer hälsas hjärtligt välkommen på posten som ny ordförande!