Ny avionik i våra flygplan

I dagarna kommer SE-FVR att få sin radio utbytt. Den nya blir en Garmin GTR225. Du kan redan nu bekanta dig med dess funktioner, genom att studera den manual som ligger i beskrivningen av SE-FVR här på hemsidan.

Inom kort kommer sedan även KML och KMI att få ny avionik. Även i dessa flygplan blir det Garmin, men av modellen GNC255 som precis som tidigare radioutrustning har COM, VOR och ILS-funktioner. Manualer ligger i beskrivningen av SE-KMI och beskrivningen av KML här på hemsidan.

Redan nu har SE-KML fått en ny transponder av modellen TriggTT31 (mod-S). Det finns även för den en manual under beskrivningen av KML.

Behöver du hjälp att bekanta dig med den nya utrustningen bör du kontakta en FI eller CRI. Vi kommer att anordna några klubbkvällar för att informera om ny utrustning – framför allt om den nya avioniken, som innehåller en hel del funktioner, som inte fanns på de gamla enheterna.