Mörkertävling på Västerås Flygklubb

På fredag, den 24 oktober 2014 kl. 18:00 träffas vi på VFK för att genomföra årets mörkertävling (en kortare navigationsrunda) och för att umgås. Har du inte anmält dig ännu? Gör det genom att skriva upp dig på anmälningslistan som finns i klubbstugan eller genom att maila till Per Ekman på bop.ekman@telia.com
Om du inte har mörkercertifikat själv kan du komma till klubben och följa med i något av flygplanen. Ju fler vi är desto roligare blir det.