Klubben har en ny styrelse

Vid årsmötet valdes klubbens nya styrelse. Ordförande blev omvald, men vi fick en ny vice ordförande, en ny sekreterare och ytterligare en ledamot invaldes. Vi önskar den nya styrelsen lycka till med sitt arbete under det kommande året. Under fliken ”Kontakter/styrelse” hittar du namnen på de personer som ingår i styrelsen, samt kontaktuppgifter till dem.