Kallelse till årsmöte i VFK

Årsmöte i Västerås flygklubb kommer att ske den 22 mars 2015 kl 15.00 i vår klubblokal 
På dagordningen, bl.a.
– Styrelsens verksamhetsberättelse samt Revisorns berättelse och Fråga om användande av vinst eller täckande av förlust
– Valberedningens förslag samt Val enligt valberedningens förslag
– Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget samt Propositioner från styrelsen och Motioner från medlemmar
Välkommen