Flygskolans teoriutbildning är nu Corona-anpassad

Med hänsyn till rådande restriktioner samt de rekommendationer som FHM har utfärdat övergick Västerås Flygklubbs flygskola till fjärrundervisning i mitten av november. Lektionerna äger rum enligt schema, men med stöd av Zoom vilket tillåter lärare och elever att sitta hemma, i stället för att vara på plats i våra lokaler.