Flygplansgruppen informerar!

Flygplansgruppen har arbetat på för fullt.
Läs deras text som finns under
Flygklubben- Organisation- Flygplansgruppen
Under rubriken Flygplansgruppen informerar (januari 2013) hittar du deras Word-dokumet.
Läsvärt!