Fältet uthyrt den 3/5-5/5

From fredag 3/5 kl 12.00 tom söndag 5/5 kl 20.00 är fältet är uthyrt till Motorveteranernas prylmarknad.
Stråk 16-34 är avstängt samt taxibanan.
Asfaltsbanan 05-23 och stråk 05-23 är dock öppna och flygbara.
Till tankanläggningen tar man sig över gräset vid flygplans parkeringen.

Hälsningar från Fältkommiten