Enkätsvar

Nu finns de senate enkätsvaren publiserade under Flygklubben – Organisation – Flygplansgruppen
Väl mött söndagen den 23/9