Borlänge flygplats informerar

Mellan 2:a Juli 0800z till 6:e Augusti 0300z är bana 14/32 + Taxi A och plattan utanför terminalen avstängda
på grund av asfalteringsarbeten. All typ av anflygning och överflygning av banan skall då undvikas.
Markrar, ILS och all belysning är avstängd under samma period. 
Stråket 12/30 är dock tillgängligt för mindre flygplan.
Kontrollera status med flygklubben på tel 0243-233600 och se övrig info på NOTAM

Med vänliga hälsningar
Flygsäkerhetskoordinator Borlänge flygplats  
Göran Karlsson