Årsstämma i Västerås Flygklubb

Enligt kallelse, som gått ut via MyWebLog, äger årsstämma för Västerås Flygklubb rum, i klubbens lokaler, söndagen den 19 mars med start kl. 15:00. Kom och håll dig informerad / gör din röst hörd.
Väl mött.