Arbetet med banbelysningen fortskrider

Våra duktiga pensionärer Kaj, René och Sonny har gjort ett fantastiskt jobb och södra delen av banan är (i princip) klar. Kvarstår den norra delen men höstrusk och oförutsedda problem sätter lite grand käppar i hjulen för dem. Förhoppningen är nu att banbelysningen ska vara igång innan mörkertävlingen den 20/10. Vi håller tummarna.