Svensk Flyghistorisk Förening informerar!

Svensk Flyghistorisk Förening har idag ca 6000 medlemmar som varannan månad får det för flygintresserade mycket intressanta magasinet Svensk Flyghistorisk Tidskrift. Det finns även en regional organisation som inkluderar region Mälardalen med ca 300 medlemmar.
Inom vårt område försöker vi aktivera flygintresset och skapa kontakter mellan flygintresserade från olika föreningar och klubbar. Bland annat ordnar vi utflykter och föredrag som alla intresserade från Västerås Flygklubb är hjärtligt välkomna att deltaga i och nedan finner du datum för höstens föredrag!

Höstens program har temat Kina:
21 sep Kina av idag med Nils Hedberg Grimlund
19 okt ”Kinesiskt flyg med svensk anknytning” – Lennart Andersson
9 nov Äventyr och uppvisningsflyg i Kina – Jacob Holländer.

Du är hjärtligt välkommen att närvara och du har också möjlighet att ta med en eller flera kompisar. 
De här tre evenemangen äger rum i Gula Villan på Hässlö.
Vi börjar kl 09:30 med nybryggt kaffe och mingel.
Kl 10:00 startar föredraget och varar ca en timme.
Därefter diskussion,frågor och extra samvaro.

Allt aktuellt, även andra föreningars och klubbars evenemang, finner du på hemsidan www.sffmälardalen.se

Vänliga hälsningar 
Ulf Norman ordförande SFF Mälardalen